Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας προτού παραλάβετε ένα προϊόν, μόνο εάν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραγγελίας του από το εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμότερο να ακυρώσετε άμεσα την παραγγελία σας μέσω τηλεφώνου.